VIDEO BIỂU DIỄN

HELLO VIET NAM - ( Trần Lê Quang - Trần Nghi Quang )

CAN CAN - ( Quỳnh Như - Yến Đan )

MẶT TRỜI BÉ CON - Lê Cát Khuê Anh

SUNFLOWER - Nguyễn Bảo Chương

NHẬT KÝ CỦA MẸ - Huỳnh Nguyễn Minh Như

LK: BINGO - YANKEE DOODLE ( Nguyễn Quốc Ngọc Bảo )

KIA CON BƯỚM VÀNG - ( Nguyễn Minh Quân - Nguyễn Hồng Anh )

ĐÓN XUÂN

LOVE IS BLUE - Trần Ngô Khải Đoan.

RIVER FLOWS IN YOU - Nguyễn Lê Ngọc Doanh

ROMANCE DE AMOUR - Nguyễn Minh Trí

VALSE - L. VAN. BEETHOVEN - Lại Thế Xuân An

HARU HARU - Nguyễn Ngọc Uyên My

CANON IN D - Trần Ngô Khánh Đoan

ĐỒ RÊ MI - ( Huân Chương - Mỹ An )

LK: HEART AND SOUL - TEN LITTLE INDIAN ) -Quốc Hưng - Bảo Anh

ALOHA - Nguyễn Hoàng Phúc

LK: TWINKLE TWINKLE LITTLE STARS - ODE TO JOY ) - Lê Quang Bảo Đăng

ĐÀN GÀ TRONG SÂN - ( Khuê Anh - Thanh Thủy )

ODE TO JOY - ( Tấn Lộc - Thiên Ân )

Hotline tư vấn miễn phí: 091 809 2244
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường